Niedawno przedstawiliśmy problematykę dotyczącą niekorzystnych przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczących konieczności dokonania na rzecz klientów pełnego zwrotu wszystkich zaliczek w przypadku rezygnacji lub odwołania imprezy spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym epidemią

Wyjaśniliśmy też, że są to przepisy bezwzględnie obowiązujące, których w umowach i ogólnych warunkach uczestnictwa z klientami absolutnie nie można modyfikować na niekorzyść podróżnych – takie zmiany nie dość, że będą bezskuteczne to jeszcze mogą spowodować problemy i karę pieniężną od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zasugerowaliśmy, że rozwiązaniem może być między innymi wprowadzenie symetrycznych zapisów w umowach z kontrahentami, które sprawią że nieuniknione ryzyko związane z koniecznością zwrotu przedpłat na rzecz klientów poniosą wspólnie organizator i jego kontrahenci.

Takie rozwiązanie jest dopuszczalne na zasadzie swobody zawierania umów. Organizator i właściciel hotelu lub innego obiektu noclegowego są zazwyczaj przedsiębiorcami, co oznacza że nie obowiązują ich zasady prawa konsumenckiego. Jako profesjonaliści mogą swobodnie kształtować treść zawieranych przez siebie umów. 

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie aby w umowie z hotelem wprowadzić zapisy, które pozwalałyby na zastosowanie podobnego mechanizmu jaki art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych przyznaje podróżnym. Ustawa przewiduje możliwość bezkosztowego odstąpienia od umowy z biurem podróży w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, ale nie mówi nic o takim uprawnieniu organizatora w stosunku do jego kontrahentów (np. hoteli, ośrodków wypoczynkowych). 

Niemniej jednak organizator może sam w swojej umowie wprowadzić zapisy uprawniające go do odstąpienia od umowy z hotelem w określonych przypadkach – jest to umowne prawo odstąpienia opisane w 395 k.c. 

Zgodnie z tym przepisem strony w umowie mogą określić okoliczności, które uprawnią do złożenia oświadczenia odstąpienia oraz określić skutki takiej czynności np. zwrot zaliczki uiszczonej do hotelu.

Nie jest to proste albowiem zapis umowny jeżeli zostanie wadliwie sformułowany będzie nieważny i nie doprowadzi do zerwania umowy. Żeby faktycznie zapewnić sobie możliwość odstąpienia od umowy z hotelem na takiej zasadzie jak w przypadku odstąpienia klienta trzeba pamiętać o następujących kwestiach:

  • umowa musi zostać faktycznie zawarta – uwaga ta może wydawać się oczywista ale w branży turystycznej wiele zleceń odbywa się bez podpisywania umowy. Umowne prawo odstąpienia wymaga podpisania takiego dokumentu przez obie strony.
  • w umowie musi zostać wskazane w jakim terminie można skorzystać z umownego prawa odstąpienia,
  • w umowie powinno się określić w jakich okolicznościach można z takiego prawa skorzystać
  • w umowie powinno się wskazać, jakie są skutki odstąpienia od umowy np. termin zwrotu zaliczek.

Uwaga! Nieprawidłowe sformułowanie zapisów odnośnie prawa do odstąpienia od umowy może powodować ich nieważność.

Wzór umowy organizatora turystyki z hotelem (COVID)

Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoją umowę z hotelem lub innym obiektem noclegowym przygotował prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach prawa turystycznego zapraszamy do skorzystania z naszego „Wzoru umowy organizatora turystyki z hotelem”. 

Wzór Umowy Organizatora Turystyki z Hotelem

Wzór obejmuje wszystkie istotne elementy takiej umowy oraz zapisy dotyczące umownego prawa odstąpienia od umowy z hotelem w przypadku rezygnacji lub odwołania imprezy turystycznej z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności takich jak epidemia, wojna czy zatrzymanie ruchu lotniczego.

Jak założyć własne biuro podróży – poradnik