Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia podzieliło Polskę na trzy strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. O zakwalifikowaniu do każdej ze stref decyduje lokalny poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego. W rozporządzeniu nie pojawiły się jednak żadne informacje odnośnie organizacji nauczania i wycieczek szkolnych. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że na dzień dzisiejszy nie ma przeszkód prawnych do organizacji wycieczek szkolnych w nowym roku szkolnym.

Aktualnie informacja ta wymaga aktualizacji albowiem Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę zaleceń, zgodnie z którą w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w strefie żółtej lub czerwonej dyrektorzy mogą wprowadzić szereg dodatkowych obostrzeń. Opublikowane rekomendacje dają między innymi możliwość wprowadzenia zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Zgodnie z powyższym Ministerstwo nie wprowadziło generalnego zakazu organizacji wycieczek szkolnych, a umożliwiło wprowadzenie takich indywidualnych rozstrzygnięć przez Dyrektorów szkół znajdujących się w powiatach objętych strefą żółta lub czerwoną.