Kontynuując naszą serię artykułów z cyklu „Jak założyć i prowadzić biuro podróży?” przygotowaliśmy dla was propozycję interesującego rozwiązania w kontaktach z klientem polegającego na zawarciu Umowy rezerwacyjnej oraz przygotowaliśmy dla was darmowy wzór takiego dokumentu.

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Przygotowanie indywidualnej oferty dla klienta to ciężka praca, za która organizator co do zasady w żaden sposób nie jest wynagradzany. Zapłatą jest perspektywa zawarcia docelowej umowy ale czy musi tak być? Czy gdyby klient musiał zapłacić za usługę w postaci przygotowania indywidualnej oferty to zwracałby się do organizatora o jej opracowanie w sytuacji gdy nie jest poważnie zainteresowany? I ostatecznie czy przygotowanie indywidualnej oferty, obejmującej autorski program, latami wyszukane ciekawostki i niepowtarzalne miejsca nie jest pracą, która sama w sobie wymaga zapłaty, nawet jeżeli klient ostatecznie nie zdecyduje się na zawarcie umowy?

Naszym zdaniem przygotowanie oferty może być odpłatne!

Przygotowaliśmy wzór prostej umowy, której przedmiotem jest właśnie przygotowanie oferty oraz utrzymanie rezerwacji na czas oczekiwania na decyzje klienta. Oczywistym jest, że niejednokrotnie nawet gdy klient jest mocno zainteresowany ofertą, to utrzymanie cen i dostępności usług wymaga wniesienia opłat rezerwacyjnych, często bezzwrotnych.

Propozycja naszej umowy zakłada wniesienie opłaty wstępnej, która pozwoli na poniesienie tych kosztów i które zaliczają się później na cenę imprezy gdy dojdzie do zawarcia umowy docelowej o organizacje imprezy turystycznej. Gdy klient zrezygnuje opłata przepada, a dla organizatora pozostaje ustalone wynagrodzenie za sama prace i zaangażowanie przy tworzeniu oferty.

Czy takie warunki nie są uczciwe dla obu stron?

My tak uważamy dlatego postanowiliśmy udostępnić wam darmowy wzór takiej umowy:

Jeżeli ten artykuł i przygotowany przez nas dokument jest dla ciebie wartościowy, zapraszamy również do innych materiałów z naszego cyklu „jak założyć biuro podróży” oraz do skorzystania z naszej oferty doradztwa dla biur podróży.