Ministerstwo finansów poinformowało, że prowadzi prace nad rozporządzeniem,  w sprawie zaniechania poboru podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

„Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Rozporządzenie będzie wywoływało skutki także na kolejne lata dla przedsiębiorców, którzy w wyniku strat będą obniżać podatek w następnych latach. Zaniechanie  poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją.  Koszty sfinansowane z udzielonej subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji.”

Co to oznacza w praktyce?

Dotychczas nie było wątpliwości, że samo udzielenie subwencji z PFR jest neutralne podatkowo niemniej zgodnie z obowiązującymi zasadami już jej umorzenie (zwolnienie z obowiązku zwrotu) stanowi przychód przedsiębiorcy i powinno powodować powstanie obowiązku podatkowego.

Omawiane rozporządzenie znosi ten obowiązek, który mógłby w niektórych przypadkach sięgać nawet 1/5 całej wartości subwencji. Co istotne, z treści rozporządzenia (i jego uzasadnienia), wynika jasno, że dotyczy zarówno subwencji udzielonej w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 jak i PFR 2.0.

W najbliższych dniach rozporządzenie zostanie opublikowane i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.