W ostatnich dniach, podczas konferencji prasowej – Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie Tarczy Finansowej PFR 2.0, która ma pomóc przedsiębiorcom w ratowaniu działalności firm oraz w utrzymaniu zatrudnienia. Wartość wsparcia oszacowana została na ok. 35 mld. złotych, jednak najwięcej pieniędzy z tej puli ma trafić do dużych przedsiębiorstw. Aktualnie na liście beneficjentów pomocy, znalazły się firmy prowadzące działalność gospodarczą w obrębie niemal 40 kodów PKD, ale rząd nie wyklucza w tym zakresie zmian. Spore grono przedsiębiorców odetchnęło z ulgą i z niecierpliwością oczekuje możliwości składania wniosków pomocowych w ramach Tarczy PFR 2.0. Subwencje mają mieć charakter bezzwrotny. W sprawie udzielenia zgody na tą formę państwowego interwencjonizmu – ma jeszcze wypowiedzieć się Komisja Europejska.

Podstawowe założenia drugiej Tarczy Finansowej

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 rząd zamierza wygospodarować co najmniej 35 mln. złotych, które podzielone mają zostać według następującego klucza:

 • 3 mld. zł. – dla mikrofirm (podmioty zatrudniające od 1 do 9 pracowników), których obrót za rok 2019 nie przekroczył 2 mln. euro,
 • 7 mld. zł. – dla małych i średnich przedsiębiorstw (10-249 pracowników) z obrotem za 2019 rok do 50 mln. euro,
 • 25 mld. zł. – dla dużych firm (powyżej 250 zatrudnionych), których obrót przekroczył 50 mln. euro.

Środki finansowe mają posłużyć do ratowania firm reprezentujących 38 branż, które w opinii rządu najdotkliwiej odczuwają konsekwencje ograniczeń towarzyszących pandemii. Wysokość bezzwrotnego wsparcia zależna jest od skali spadku obrotów oraz utrzymania działalności i zatrudnienia. Warto dodać, że potwierdzona została także opcja umorzenia po roku subwencji pochodzącej z Tarczy Finansowej 1.0.

Warunki wsparcia dla mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

W zależności od wielkości firmy, generowanych obrotów i spadku przychodów, pomoc rządowa obwarowana jest koniecznością spełnienia innych warunków. Celowe środki pomocowe dedykowane są na pokrycie kosztów stałych prowadzonej działalności gospodarczej firmy. W ramach subwencji można więc pokrywać wynagrodzenia pracowników czy opłaty za media energetyczne, ale jest zakaz m. in. przedpłacania kredytów oraz leasingów.

Wysokość subwencji, na jaką może liczyć mikrofirma, pozostaje w korelacji ze spadkiem przychodów za okres kwiecień-grudzień bądź październik-grudzień 2020 r. – w odniesieniu do analogicznych miesięcy z roku 2019. Przewidziano dwa progi dotacji – dla firm, które dotknął spadek przychodów w przedziale 30-60% oraz powyżej 60%.

Zakładając, że przedsiębiorca będzie łącznie korzystał z dwóch Tarcz Finansowych, to górny limit wsparcia na jednego pracownika wynosi 72 tys. złotych. Mikrofirma nie będzie musiała zwracać pozyskanych środków, jeżeli zdoła utrzymać swoją działalność do końca 2021 r. Dodatkowo, podmiot zobowiązany jest do zachowania w roku 2021 średniego zatrudnienia na poziomie nie mniejszym, niż ten z 2020 r.

W przypadku małych i średnich firm, wsparcie otrzymają podmioty, które w związku z kryzysem zanotowały spadek przychodów o co najmniej 30 proc. Wartość ta porównywana będzie z obrotem osiągniętym w 2019 r. – w identycznych okresach jak te, które wyspecyfikowane zostały dla mikrofirm.

Kwota możliwego wsparcia będzie sumą przewidywanych kosztów stałych oraz już poniesionych, które nie zostały pokryte w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pomocy na pracownika – to 72 tys. zł. Potencjalna wysokość środków pomocowych przeznaczona jest na pokrycie 70 proc. straty brutto, jaką osiągnie MŚP w okresie od listopada 2020 do kwietnia 2021 r. (z uwzględnieniem wsparcia z innych źródeł oraz z wyłączeniem rezerwy na aktywa). Aby podmiot z segmentu MŚP nie był zobligowany do zwrotu subwencji, musi utrzymać działalność do 31 grudnia 2021 r. Oprócz tego, powinien dokonać rozliczenia ewentualnej nadwyżki po 31 października 2021 r. i straty netto na bazie stosownego sprawozdania finansowego.

Jeśli chodzi o duże firmy, to wsparcie koncentrować się będzie na aktualizacji i prolongowaniu zasad trwającego programu pomocowego. Duże przedsiębiorstwa będą miały czas na składanie wniosków do końca marca 2021 r. Mogą liczyć m. in. na obniżkę oprocentowania i wydłużenie terminów spłaty pożyczek o kolejne 2 lata (łącznie więc do 6 lat). W przypadku niewielkich kwot subwencji, rząd przewiduje ekspresową procedurę ich przyznawania. Niezależnie od tego, ma zostać wprowadzona nowa pożyczka preferencyjna – dla skutków wywołanych przez pandemię koronawirusa w czasie od początku listopada 2020 r. do końca marca 2021 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – dla których branż skierowana jest pomoc i kiedy firmy mogą aplikować o pieniądze?

Wśród beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest blisko 40 branż. Środki pomocowe mają trafić na rachunki firm za pośrednictwem banków. Z Tarczy w dużej mierze będzie mogła skorzystać branża turystyczna (w tym m. in. organizatorzy i pośrednicy turystyki, hotele, przewoźnicy, piloci wycieczek, agenci i przewodnicy turystyczni). Oprócz turystyki, beneficjentami wsparcia będą także takie branże jak np.: gastronomia, sport i rekreacja, wybrane sektory handlu detalicznego, kina, fizjoterapia. Zdaniem Premiera Morawieckiego, wypłaty rozpoczną się już za kilka dni. Formalny termin składania wniosków, wyznaczony został jednak na styczeń 2021 r. – po uzyskaniu zgody KE na udzielenie wsparcia.

Pełny wykaz działalności PKD, jakie objęte zostały pomocą w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 (rząd zastrzega sobie prawo do zmian):

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

PR w najlepszym wydaniu, czyli o tym ile rząd wpompował w firmy od początku pandemii COVID-19?

W ramach informacji o planowanym uruchomieniu Tarczy Finansowej PFR 2.0, rząd nie omieszkał podsumować danych w zakresie przekazanych przedsiębiorcom środków. Nie milkną również echa “samozachwytu”, wynikającego z porównania dokonań na niwie wsparcia polskich firm na tle innych krajów czy byłych rządów.

Jak możemy dowiedzieć się z komunikatu zamieszczonego na stronach rządowych, od początku pandemii COVID-19 państwo aktywnie wspiera krajowy biznes. Przez ponad pół roku, na konta polskich przedsiębiorców rząd wpompował już 154 mld. złotych. Dzięki tej pomocy, udało się uratować 6 mln. etatów. Kolejna transza środków w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 – to wyraz odpowiedzialności, solidarności i realnej pomocy dla najbardziej dotkniętych kryzysem. Skuteczności udzielonej pomocy ma dowodzić m. in. bardzo łagodny spadek PKB w porównaniu ze wskaźnikami pozostałych państw członkowskich UE. Polska doskonale prezentuje się też na tle swoich “unijnych kolegów” pod kątem bezrobocia. Wrześniowe dane mówią bowiem o poziomie 3,1 proc., podczas, gdy np. we Francji stopa bezrobocia sięgnęła 16 proc., a w Hiszpanii aż 16 proc. ludzi pozostaje bez pracy.

Cóż, diagnoza stanu biznesu płynąca bezpośrednio ze środowiska przedsiębiorców jest zgoła odmienna, więc na usta większości ciśnie się pytanie – “skoro jest tak dobrze, to… dlaczego jest tak źle?”. Miejmy nadzieję, że gorzej już nie będzie, a przyszła sytuacja przedsiębiorców nie skłoni ich do ironizowania w stylu, iż “operacja się udała, ale pacjent zmarł”…