W środę 8 kwietnia 2020 roku podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wdrożeniu pomocy kolejnego programu wsparcia dla przedsiębiorców – tarczy finansowej na zawrotną kwotę 100 mld zł

Póki co nie mamy jeszcze szczegółowych aktów prawnych w tym zakresie, niemniej jednak wiele już zostało publicznie powiedziane. Poniżej przedstawiamy aktualne zestawienie informacji o planowanej pomocy państwa, która realizowana będzie przez Polski Fundusz Rozwoju.

Dla kogo wsparcie?

Tarcza finansowa skierowana jest do mikro (1-9 pracowników), małych i średnich (10-250 pracowników) oraz dużych (ponad 250 pracowników) firm, którzy który odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 

Ważne: ja widać z powyższego wyraźnie z tarczy wyłączeni są przedsiębiorcy samozatrudnieni. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zatrudnienie co najmniej jednego pracownika. To wykluczenie z tarczy będzie miało niestety negatywny wpływ na część branży turystycznej, bowiem wielu przewodników, pilotów, a także agentów turystycznych prowadzi właśnie samodzielnie działalność gospodarczą

Kiedy program zostanie uruchomiony?

Z informacji przedstawionej na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że program pomocy dla przedsiębiorców jest w tym momencie ustalany i akceptowany przez Komisję Europejską, a proces ten ma się zakończyć pod koniec przyszłego tygodnia. Pozwoli to już na przełomie kwietnia i maja uruchomić bankowe systemy elektroniczne do składania wniosków. Proces akceptacji wniosków ma być automatyczny, a środki mają być wypłacane w całości w ciągu 2-3 dni od daty złożenia wniosku. Weryfikacja wniosków będzie odbywała się później. 

Lista banków obsługujących wnioski zostanie opublikowana na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jaka kwotę wsparcia można uzyskać?

Kryteria wysokości wsparcia różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw albowiem to one stanowią przeważającą większość branży turystycznej.

Mikro przedsiębiorcy

Kwota wsparcia to iloczyn liczby zatrudnionych osób i kwoty bazowej. Kwoty bazowe uzależnione są zaś od skali spadku obrotów przedsiębiorcy:

 • 25-50%: 12.000 zł
 • 50-75%: 24.000 zł
 • 75-100%: 36.000 zł

Ponieważ większość przedsiębiorców branży turystycznej odnotowało spadek obrotów w najwyższym przedziale łatwo obliczyć, iż mogą liczyć na wsparcie od 36.000 zł (1 pracownik) do 324.000 zł (9 pracowników). 

Ważne: zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa ilość pracowników należy obliczać na podstawie pełnych etatów tzn. jeżeli w firmie mamy 2 osoby zatrudnione na 1/2 etatu to otrzymamy wsparcie jak za 1 pracownika.

Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Kwota wsparcia w przypadku firm zatrudniających powyżej 9 pracowników obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Stawka procentowa zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19:

 • 25-50%: 4 % przychodu za 2019 rok
 • 50-75%: 6 % przychodu za 2019 rok
 • 75-100%: 8 % przychodu za 2019 rok

W tym przypadku również ze względu na specyfikę branży turystycznej możemy spokojnie założyć najwyższą stawkę procentową czyli wysokość wsparcia wyniesie 8% przychodu za 2019 rok.

Na co można wydać pieniądze?

Przyznane środki finansowe mogą być wydane na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • spłatę kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

Kwota subwencji nie może być przeznaczona na płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Kiedy subwencja zostanie umorzona?

Otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju subwencja może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży (na chwilę obecna brak szczegółowych informacji co do tego kryterium) – tego kryterium nie ma w przypadku mikro przedsiębiorstw.
 • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie odpowiednio wyższy w przedziale 0-25% – w przypadku mikroprzedsiębiorstw za to kryterium przysługuje umorzenie w wysokości do 50%.

Ważne: zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa liczba etatów jest liczona na dzień złożenia wniosku.

Podsumowanie

Ogólne założenia tarczy finansowej wyglądają bardzo obiecująco. Poważnym mankamentem jest całkowite wykluczenie samozatrudnionych. Biorąc pod uwagę jak szczątkowe świadczenie postojowe zostało tej grupie przedsiębiorców zaproponowane w tarczy antykryzysowej, mogą oni czuć się niestety pominięci w planach rządowych i nie ma raczej co liczyć na to aby ta sytuacja miała ulec zmianie. 

Samozatrudnienie przewodnicy, piloci czy agenci turystyczni odcięci są również od standardowego finansowania bankowego co oznacza, że jeżeli ruch turystyczny nie ruszy w szybkim czasie (a tego raczej nie można się spodziewać) będą musieli raczej zakończyć działalność i przeczekać kryzys na bardzo niskich świadczeniach dla bezrobotnych lub zmienić branżę.

Autor: Krzysztof Wilk
Radca prawny specjalizujący z się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży turystycznej (Kancelaria – Prawo Turystyczne
)