W poprzednich artykułach naszego cyklu „Jak założyć biuro podróży” opisaliśmy już czym się różni organizator turystyki od agenta turystycznego i jakie są rekomendowane przez nas formy prowadzenia działalności gospodarczej w biznesie turystycznym.

Jeżeli tu trafiłeś, to najprawdopodobniej interesuje cię prowadzenie indywidualnej (jednoosobowej) działalności gospodarczej co jest niewątpliwie łatwym i korzystnym finansowo wyborem. Rejestracji swojej firmy możesz dokonać w prosty sposób on-line ale zanim się do tego zabierzesz, musisz podjąć kilka kluczowych decyzji. Chcielibyśmy aby ten artykuł pomógł Ci w przygotowaniu do tego niezwykle istotnego etapu.

Nazwa biura podróży

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa jednoosobowego przedsiębiorcy musi zawierać obowiązkowo jego imię i nazwisko. Poza tym możesz do nazwy dodać dowolne określenie, które będzie identyfikowało Twoją działalność na rynku.

Zalecamy aby była to nazwa odróżniająca się od innych przedsiębiorców z branży, kojarząca się z rynkiem turystycznym oraz, jeżeli chcesz, może kojarzyć się z konkretnymi rodzajami ofert.

Przykład:

 • Biuro Podróży Jan Kowalski
 • AsiaDreams Jan Kowalski
 • Kowalski Travel Jan Kowalski

Adres działalności

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym stałym miejscu, na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie. Masz w tym zakresie pełną dowolność i to od Ciebie zależy czy działalność oprzesz na stronie internetowej (wtedy adres działalności jest potrzebny wyłącznie do korespondencji) czy też na witrynowym lokalu, który sam w sobie będzie dla Ciebie reklamą.

Ta decyzja wiąże się oczywiście z mniejszymi lub większymi kosztami oraz z tym do jakich klientów będzie skierowana Twoja oferta. Warto rozpocząć od biura wirtualnego lub adresu domowego, co na początku znacznie ograniczy koszty. Gdy działalność się rozwinie i będziesz potrzebował zatrudnić pracowników, wtedy możesz podjąć decyzję o wynajmie lokalu usługowego bez konieczności zmiany dotychczasowego adresu do korespondencji.

Istotne jest to, że musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być prawo własności, umowa najmu lub użyczenia.

Kod PKD

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD. Dla biur podróży istotne są kody:

 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby wpisać dowolną ilość innych kodów PKD, zwłaszcza jeżeli poza branżą turystyczną zamierzasz prowadzić również inne działalności. Częstym przykładem jest wskazywanie obok kodów PKD turystycznych również związane ze sprzedażą ubezpieczeń czy innych usług potrzebnych turystom.

Forma opodatkowania PIT

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. Do wyboru masz dwie podstawowe formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)

Warto jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej skonsultować się z księgowym lub biurem rachunkowym, które będzie cie obsługiwać tak aby dokonać właściwego wyboru na tym etapie. Rejestrując działalność nie musisz mieć księgowego ale szybko okaże się że taka współpraca będzie niezbędna dlatego warto o tym pomyśleć już w tym momencie.

Podatek VAT

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji, przy czym w branzy turystycznej funkcjonuje również szczególna procedura opodatkowania VAT-marża.

Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrować się do VAT. Nie musisz się jednak rejestrować, gdy:

 • twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie – przysługuje ci zwolnienie podmiotowe
 • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT – przysługuje ci zwolnienie przedmiotowe.

Do VAT rejestrujesz się na formularzu VAT-R. Musisz go złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Możesz to zrobić, rejestrując swoją firmę w CEIDG, ale możesz to również zrobić później. Jak w poprzednim kroku – rekomendujemy konsultację z księgowym.

Księgowość

Jako przedsiębiorca musisz prowadzić ewidencję księgową w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

W większości przypadków na początku działalności będziesz prowadził księgowość w formie uproszczonej i do tego konieczne wydaje się nawiązanie współpracy z profesjonalnym księgowym lub biurem rachunkowym.

ZUS

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą, przez pierwszych 6 miesięcy działalności mogą korzystać z Ulgi na start. Ulga zwalnia cię z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • na Fundusz Pracy
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy. Jeśli nie masz prawa do ulg, musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Rejestracja działalności gospodarczej ON-LINE

Firmę możesz założyć podczas jednej wizyty w Urzędzie Miasta (lub Gminy) ale od pewnego czasu istnieje również możliwość rejestracji przy wykorzystaniu elektronicznego kreatora wniosku. W kolejnych krokach kreatora będzie konieczne podanie danych osobowych oraz wskazanie wybranej nazwy, adresu i form opodatkowania oraz oskładkowania. Zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego zostanie przekazane automatycznie dlatego nie ma konieczności odrębnej rejestracji w tych instytucjach (tzw. jedno okienko).

Przed rozpoczęciem rejestracji online, przygotuj dane, które musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Jeżeli nie masz NIP ani REGON, to twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie.

Nasz już swoją działalność?

Jeżeli zarejestrowałeś swoją firmę i chcesz być agentem turystycznym to zasadniczo możesz rozpoczynać działalność (polecamy lekturę dalszych części naszego cyklu co może znacznie Ci w tych działaniach pomóc)!

Ważne: Jeżeli chcesz być organizatorem turystyki musisz pamiętać jeszcze o:

 • uzyskaniu zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki
 • dokonaniu wpisu do urzędowego rejestru organizatorów.

Pamiętaj, że prowadzenie działalności w zakresie organizowania imprez bez wymaganego wpisu do rejestru jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 oraz sankcja administracyjna do 50.000 zł. Więcej o tym w artykule: “Dlaczego nie powinieneś organizować wycieczki nie będąc organizatorem turystyki?”

Jak założyć własne biuro podróży – poradnik