Będąc agentem działasz w tym samym procesie sprzedaży imprez turystycznych co organizator turystyki, ponieważ to w jego imieniu i na jego rzecz promujesz ofertę, rozmawiasz z klientami, udzielasz wszelkich informacji i ostatecznie zawierasz umowy. Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki „kawałek tortu” przypada Ci z tego tytułu?

Jak dobrze wiesz, agent za swoją pracę polegającą na zawarciu umowy z turystą (choć pod tym pojęciem kryje się znacznie więcej obowiązków – jakoś tego klienta trzeba przecież zdobyć) otrzymuje od organizatora prowizję, która jest zawsze ustalana jednostronnie przez organizatora w komunikacie prowizyjnym.

Prowizja agenta od umowy nie przekracza zazwyczaj 6% kwoty jaką płaci klient a niejednokrotnie wynosi ok 4-5% tej wartości. Marża organizatora zależy natomiast tylko i wyłącznie od tego w jaki sposób skalkuluje imprezę turystyczną.

Podsumowując: organizator decyduje nie tylko o tym ile sam zamierza zarobić na imprezie turystycznej (kalkulacja marży) ale i o tym ile ty zarobisz na sprzedaży poszczególnych miejsc (komunikat prowizyjny).

Organizatorzy standardowych „wakacji dla mas” (np. plażowanie w Grecji, objazdówka zamków nad Loarą) nie mają dużego pola do popisu albowiem w tych segmentach rynku konkurencja jest bardzo duża i oferty dla klientów są łatwe do porównania. Marża organizatora kształtuje się średnio na poziomie 12-16% ceny imprezy, a jego prawdziwy zarobek wynika ze skali sprzedaży.

Inaczej jest w przypadku organizatorów nietypowych imprez, których nie znajdziecie w katalogach największych organizatorów. W tym przypadku klient nie może w prosty sposób porównać kilku ofert i wybrać najtańszej. Taka oferta jest wyjątkowa i koszt który ponosi klient obejmuje nie tylko świadczenia i standardową marżę ale również autorski program stworzony na bazie doświadczeń organizatora. Marża w przypadku takich imprez może wynosić nawet 30-40% ceny którą płaci klient albowiem wartością dodaną są tu niezapomniane wakacje.

Jak widać w przypadku nietypowych imprez zarobek organizatora wzrasta znacząco w stosunku do przychodów agenta i często jest to impulsem dla tego ostatniego do rozpoczęcia działalności w zakresie organizacji imprez turystycznych.