COVID-19 – wywołał popłoch i spustoszenie w gospodarkach na całej naszej planecie, niewykluczone też, że jeszcze pokaże on światu swoje oblicze, jeśli 2 fala wirusa nabierze jeszcze większego rozpędu. Być może biznes będzie musiał nauczyć się po prostu już zawsze żyć z koronawirusem. Świat wstrzymał na chwilę oddech,  gospodarka zaczęła podnosić się z kolan, niektóre sektory gospodarki czekają niewielkie zmiany, a w innych branżach pewnie dojdzie do prawdziwych rewolucji. 

Niewidzialny wróg zniszczył mnóstwo firm i osłabił ekonomicznie wiele branż, jednak nie zabił przyzwyczajeń i potrzeb społeczeństwa, w tym zamiłowania do podróżowania. Jednym z obszarów, które nie może upaść, ponieważ zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka – jest turystyka, dzięki której zwiedzamy świat, wypoczywamy i stajemy się wewnętrznie bogatsi. Jak wyglądać będą perspektywy pracy w branży turystycznej oraz czy warto kształcić się na pilota wycieczek, czy rezydenta w czasach (po)COVIDowych?

Jaką pracę wykonuje pilot wycieczek, a co robi rezydent turystyczny?

Pilot wycieczek to formalny opiekun grupy turystów od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej, natomiast rezydent to osoba, która w docelowym miejscu dba o sprawny i prawidłowy przebieg wypoczynku. W praktyce często zdarza się, że piloci wycieczek przejmują na miejscu rolę rezydentów, jeśli biuro podróży nie przewidziało dla nich innych zadań, np. powrotu z turystami kończącymi wypoczynek.

Podstawowym obowiązkiem pilota wycieczki jest dopilnowanie, aby klienci biura odbyli komfortową i bezpieczną podróż do celu, np. podczas wycieczki autokarowej. Po dojeździe na miejsce zajmuje się organizacją zakwaterowania czy wyżywienia albo oddaje grupę pod opiekę rezydenta, który dopełnia już wszystkich wymaganych umową formalności.

W pakiecie zadań, jakie musi wypełnić rezydent, jest m. in. serwis lotniskowy oraz hotelowy, a także cykliczne organizowanie spotkań informacyjnych dla grupy i wszelka pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów na miejscu. Zdarza się bowiem, że turysta utraci bagaż, zagubi dokumenty bądź potrzebuje skorzystać z opieki medycznej. Przez cały czas sprawowania swojej funkcji, rezydent pozostaje w ścisłym kontakcie z biurem podróży.

Ani rezydent, ani też pilot wycieczki nie oprowadza wycieczki po trasach turystycznych – do czego zazwyczaj angażowani są lokalni przewodnicy, posiadający odpowiednie uprawnienia.

Predyspozycje do pracy pilota wycieczek i rezydenta w czasach COVID-19

Żeby zostać pilotem wycieczek albo rezydentem, wcale nie trzeba posiadać wykształcenia z zakresu turystyki. Od kilku lat zawód pilota, podobnie jak i rezydenta – może wykonywać każdy, kto ma odpowiednie ku temu predyspozycje. Od kandydatów na te stanowiska, biura podróży oczekują przede wszystkim znajomości języka obcego (najlepiej angielskiego i niemieckiego), a umiejętność posługiwania się językiem lokalnym – na pewno będzie dużym atutem dla osób ubiegających się o posadę rezydenta. W następnej kolejności bardzo istotne są indywidualne predyspozycje, takie jak np. świetna organizacja pracy, odporność na stres i umiejętność odnajdywania się w ekstremalnie trudnych sytuacjach oraz otwartość i doskonały kontakt z innymi ludźmi.

Predyspozycje charakterologiczne to ważny aspekt na ścieżce kariery pilota czy rezydenta. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy na każdym kroku czyha mnóstwo potencjalnych zagrożeń, nie wystarczy sama pasja do podróżowania czy chęć poznawania nowych miejsc. Zdolność błyskawicznej adaptacji do niepożądanych i niekomfortowych zdarzeń – to klucz dla budowania zaufania, bezpieczeństwa oraz unikania tarapatów. Odpowiedzialność za grupę zobowiązuje.

Ostatnie wydarzenia związane z nagłym pojawieniem się koronawirusa i równie szybkim wdrożeniem przez kraje restrykcji sanitarnych oraz komunikacyjnych, wymagało nie lada opanowania czy dobrej organizacji. Dodatkowym czynnikiem, który wymaga ciągłej koncentracji i uwagi – jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna na świecie oraz większe, niż dotychczas – ryzyko wystąpienia różnych anomalii pogodowych.  Nie bez znaczenia jest również znajomość lokalnej kultury i religii, dzięki czemu można uniknąć wielu niezręcznych oraz kłopotliwych zdarzeń podczas interakcji ze społecznością danego regionu świata.

Gdzie szukać pracy jako pilot wycieczek albo rezydent turystyczny?

Najlepszym sposobem na poszukiwanie pracy jako rezydent lub pilot wycieczek – jest przeglądanie zakładek typu „Kariera” lub „Praca” na stronach internetowych touroperatorów i biur podróży. Pandemia COVID-19 z pewnością mogła nadwątlić ekonomiczne fundamenty mniejszych podmiotów działających w branży turystycznej, dlatego ważne, aby aplikować do sprawdzonych, rzetelnych i cieszących się ugruntowaną już pozycją pracodawców. Warto prześledzić także główne kierunki imprez turystycznych, oferowanych przez touroperatorów. Właściwy wybór, poparty wiedzą na temat geopolitycznych uwarunkowań, specyfiki klimatycznej i pogodowej oraz sąsiadujących z danymi obszarami ogniskami różnych zakażeń – pozwala zminimalizować niektóre zagrożenia.