Przedsiębiorcy turystyczni dzielą się na dostawców usług turystycznych (przewoźnicy, hotele, przewodnicy itp.) oraz na biura podróży (mówiąc potocznie).Biura podróży natomiast to organizatorzy turystyki i agenci turystyczni. Różnica pomiędzy nimi jest zasadnicza.

Kim jest „organizator turystyki”?

Organizator turystyki to przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu. Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (np. rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu). Usługa turystyczna to np. przewóz pasażerów, ich czasowe zakwaterowanie, wynajem pojazdów oraz wszystkie inne usługi świadczone podróżnym.

W skrócie: organizator jest tym elementem układanki który zbiera usługi od dostawców usług (transport, nocleg, inne atrakcje) łączy je w pakiet i sprzedaje klientowi w całości dodając swoją marżę, która stanowi jego zarobek.

Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać organizatorem turystyki?

Ten kto organizuje imprezę turystyczną jest organizatorem turystyki i przed rozpoczęciem działalności musi spełnić określone ustawą wymogi dotyczące:

  • zarejestrowania działalności gospodarczej
  • uzyskania zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki
  • dokonania wpisu do urzędowego rejestru organizatorów

Prowadzenie działalności w zakresie organizowania imprez bez wymaganego wpisu do rejestru jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 oraz sankcja administracyjna do 50.000 zł. Więcej o tym w artykule: “Dlaczego nie powinieneś organizować wycieczki nie będąc organizatorem turystyki?

Kim jest „agent turystyczny”?

Agent turystyczny to przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki. Innymi słowy jest to przedsiębiorca, który sam nie organizuje imprezy ale przedaje miejsca klientom za prowizję od organizatora. 

Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać agentem turystycznym?

Działalność organizatora nie jest szczególnie regulowana, nie wymaga uzyskiwania gwarancji ani wpisu do szczególnego rejestru. Jak każda inna aktywność wymaga:

  • zarejestrowania działalności gospodarczej, 

a ponadto:

  • zawarcia umowy agencyjnej z biurem podróży, które jest wpisanym do rejestru organizatorem turystyki.

W kolejnych artykułach dowiecie się jaką formę prawną wybrać dla opisanych powyżej rodzajów działalności turystycznej.

Jak założyć własne biuro podróży – poradnik