Oferujemy kompleksowe wsparcie dla osób, które planują rozpocząć swoją przygodę w branży turystycznej. Od rejestracji firmy, uzyskania wszelkich potrzebnych dokumentów, po opracowanie wzorów potrzebnych umów i wdrożenia niezbędnych procedur związanych z ochroną informacji i RODO.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@twbp.pl. Przedstawimy ofertę skrojoną do Państwa potrzeb.

Konsultacja – jak założyć biuro podróży?

Konsultacja i doradztwo obejmujące wyjaśnienie przepisów i obowiązków związanych z rejestracja biura podróży (organizatora turystyki) oraz wsparcie przy podejmowaniu czynności formalnych związanych z:
– rejestracją działalności przedsiębiorcy lub zmianą przedmiotu dotychczasowej działalności,
– uzyskaniem zabezpieczenia finansowego (gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki),
– uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów turystyki.

Harmonogram:
1. Na początku nasi specjaliści przeprowadzą ankietę dotyczącą indywidualnych potrzeb klienta i profilu planowanej przez niego działalności. 
2. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przedstawimy kolejno wszystkie kroki jakie należy podjąć aby zarejestrować biuro podróży,  w tym co do rekomendowanej formy prawnej, zakresu gwarancji ubezpieczeniowej itp.
3. Po zapoznaniu się z rekomendacjami istnieje możliwość zadania dodatkowych pytań, jak również zadawania pytań na przestrzeni całego procesu rejestracji biura podróży.

Usługi świadczone są drogą mailową, przy czym dla usprawnienia procesu i umożliwienia lepszego kontaktu, na poszczególnych etapach możliwe jest umówienie konsultacji on-line lub za pośrednictwem telefonu.

Pakiet RODO w biurze podróży

Pakiet RODO dla organizatora turystyki zawiera komplet dokumentów niezbędnych do wdrożenia ochrony danych osobowych w biurze podróży i obejmuje:

 1. przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia w biurze podróży, w tym:
  – rejestr czynności przetwarzania danych
  – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  – wzory klauzul informacyjnych i zgód marketingowych
  – wykazy upoważnień i umów
  – instrukcje dla pracowników i współpracowników
 2. przeprowadzenie szkolenia on-line pozwalającego na samodzielne wdrożenie procedur RODO przy wykorzystaniu udostępnionych wzorów dokumentów.
  Czas szkolenia 2 h. Termin: do ustalenia.

Usługi dodatkowe: konsultacje ze specjalistą ds. rodo według zapotrzebowania

Pakiet Umów Organizatora Turystyki i Ogólne Warunki Uczestnictwa

Pakiet umów organizatora turystyki zawiera komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z klientem indywidualnym lub grupowym zgodnych z obowiązującymi przepisami ustawy o imprezach turystycznych oraz prawem ochrony konsumentów.

Pakiet umów organizatora turystyki zawiera:

 • wzór umowy z klientem indywidualnym
 • wzór umowy z klientem grupowym
 • ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • standardowy formularz informacyjny wymagany ustawą o imprezach turystycznych.

Wszystkie dokumenty są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i przeszły pozytywną kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Marszałkowskiego (aktualizacja na 2024 rok)

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@twbp.pl. Przedstawimy ofertę skrojoną do Państwa potrzeb.