Organ nadzoru pedagogicznego – Małopolski Kurator Oświaty potwierdził, to o czym informowaliśmy już od kliku tygodni. W odpowiedzi na zapytanie Prezesa Krakowskiej Izby Turystyki kuratorium poinformowało, że „zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej organizowanie wycieczek jest dopuszczalne” – pełna treść pisma poniżej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku de facto rozmroziło turystykę zorganizowaną w Polsce i w kolejnych zmianach tego aktu prawnego stan ten został co do zasady utrzymany. Decyzje o wprowadzeniu żółtej i czerwonej strefy epidemicznej w Polsce również nie zakazują organizacji imprez dla dzieci – rekomendacje MEN dają jedynie możliwość wprowadzenia zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych w miejscowościach objętych strefą żółta lub czerwoną.

Kuratorium Oświaty w swoim piśmie przypomina, że to Dyrektor wyraża zgodę na organizacje wycieczki. Oczywistym jest, że jeżeli takiej zgody nie ma to nie jest możliwa organizacja wycieczki ale powstaje pytanie co z imprezami, które zostały wcześniej zaplanowane lub których termin zmieniono na jesień w związku z wiosennym lockdown’em?

Brak zgody Dyrektora szkoły lub jej cofnięcie nie stanowi generalnie samoistnej podstawy do rezygnacji bezkosztowej na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych. W dużej części przypadków rezygnacja z zawartej wcześniej umowy będzie wiązała się z uprawnieniem organizatora do obciążenia klientów kosztami faktycznie poniesionymi lub opłatą za odstąpienie od umowy zgodnie z treścią jej zapisów.