Od 15 grudnia 2021 roku obowiązują nowe ograniczenia dotyczące limitów miejsc w obiektach noclegowych. Ponieważ jest to kolejna zmiana rozporządzenia Rady Ministrów, lektura samej treści zmodyfikowanych przepisów nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Nowe zapisy należy bowiem odczytywać łącznie z treścią przepisów, które nie zostały zmienione.

Zgodnie z rozporządzeniem do dnia 31 stycznia 2022 r. w przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy o usługach hotelarskich (hotele, motele, pensjonaty), dla gości udostępnia się nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Oznacza to, że zapis ten dotyczy wyłącznie tych 3 kategorii obiektów noclegowych, a nie dotyczy innych jak domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, campingi i schroniska. W tych obiektach nie wprowadzono limitów miejsc.

Ponadto w hotelach, motelach i pensjonatach ograniczenia liczby udostępnianych pokoi do 30% nie stosuje się do pobytu między innymi gości będących uczestnikami zorganizowanego pobytu grup dzieci do ukończenia 12. roku życia.

Zgodnie z § 26a rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

Podsumowując:

  1. Limit 30% pokoi dotyczy tylko obiektów skategoryzowanych jako hotele, motele i pensjonaty, a nie dotyczy innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  2. Limit nie dotyczy osób zaszczepionych,
  3. Limit nie dotyczy uczestników zorganizowanego pobytu grup dzieci do ukończenia 12. roku życia