W sobotę (16.05) opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające tzw. III etap odmrażania gospodarki. Po otwarciu hoteli z 4 maja przyszedł teraz czas na szeroko pojętą gastronomię (restauracje, kawiarnie, bary), ale oczywiście w nowym reżimie sanitarnym. 

Działalność gastronomii – jak to teraz działa?

Zgodnie z rozporządzeniem od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi. 

Ponadto Ministerstwo Rozwoju opublikowało szczegółowe wytyczne dla gastronomii:

  • osoby stojące w kolejce powinny zachować  2-metrowy dystans. Wymagana jest również dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu. Dozowniki z płynem do dezynfekcji powinny się znajdować w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/ kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
  • do właścicieli lokali gastronomicznych należy też ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która w danym momencie w nim przebywa. Natomiast kucharze oraz kelnerzy powinni nosić maseczki oraz rękawiczki. Po zakończeniu obsługi gości, stoliki  powinny być każdorazowo dezynfekowane.
  • uwaga! Odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika powinna wynosić 1,5 m lub 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Co z usługami dla zorganizowanych grup?

W tym zakresie niestety niewiele się zmieniło. Co prawda coraz więcej usług z szeroko pojętej branży turystycznej zaczyna być uruchamianych (hotele, restauracje, rekreacja), jednak są to usługi dostępne dla klientów indywidualnych. 

Możliwości zrealizowania grupowych usług turystycznych sprzeciwia się §13 rozporządzenia:

„Do odwołania zakazuje się:

  • 1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  • 2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:
    • a) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,
    • b) 2 osób.
  • 3) Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, /…/.”

Co to oznacza w praktyce? Że gromadzenie się ludzi powyżej 2 osób dozwolone jest tylko w ramach tzw. czynności służbowych oraz w ramach spotkań rodzinnych. Takimi na pewno nie są usługi turystyczne świadczone na rzecz zorganizowanych grup osób, które nie pozostają ze sobą w relacjach rodzinnych. 

Czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać zniesienia tych ograniczeń? Kolejny etap odmrażania gospodarki planowany jest na początek czerwca i będzie dotyczył najprawdopodobniej siłowni i klubów fitness. 

Brak jest jednak jakichkolwiek zapewnień o terminie zniesienia zakazu gromadzenia się ludzi. Na te informacje czekają wszyscy organizatorzy w tym w szczególności organizatorzy kolonii i obozów dla dzieci, którzy do dnia dzisiejszego nie wiedzą czy będą mogli zorganizować letni wypoczynek dla dzieci. 

Autor: Krzysztof Wilk
Radca prawny specjalizujący z się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży turystycznej (
Kancelaria – Prawo Turystyczne)