Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych jest działalnością regulowaną, tzn. znajduje się pod specjalnym nadzorem państwa.

Prowadzenie działalności w zakresie organizowania imprez bez wymaganego wpisu do rejestru jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 oraz sankcja administracyjna do 50.000 zł. Więcej o tym: “Dlaczego nie powinieneś organizować wycieczki nie będąc organizatorem turystyki?” (link)

Co oznacza pojęcie „organizator turystyki”?

Organizator turystyki to przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Co to jest „impreza turystyczna”?

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (np. rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu).

Co to jest „usługa turystyczna”?

Usługa turystyczna to np. przewóz pasażerów, ich czasowe zakwaterowanie, wynajem pojazdów oraz wszystkie inne usługi świadczone podróżnym.

Co to oznacza w praktyce?

Jak wynika z powyższych definicji ustawowych, każdy kto organizuje imprezę turystyczną jest organizatorem turystyki, a zatem przed rozpoczęciem działalności musi spełnić określone ustawą wymogi dotyczące:

  • opracowania prawnych dokumentów dla podróżnych zgodnych z ustawą

Ustawa o imprezach turystycznych szczegółowo określa jakie warunki powinny spełniać umowy i inne dokumenty, które przekażesz swoim klientom. Biorąc pod uwagę skomplikowanie materii oraz konieczność uwzględnienia regulacji z zakresu ochrony konsumentów (klauzule abuzywne) i wymogów RODO – zakres ten bez wątpienia powinieneś zlecić prawnikowi specjalizującego się w branży turystycznej. Koszt takiej usługi to od 2-3 tysięcy złotych. Inną możliwością jest zakup gotowych szablonów dokumentów.

  • – dokonania wpisu do urzędowego rejestru organizatorów

Wniosek o wpis do rejestru składasz w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce planowanego prowadzenia działalności. Koszt opłaty od wniosku wynosi 355 zł, a czas oczekiwania na wpis to 7 dni od daty jego złożenia.

  • uzyskania zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki

To najtrudniejszy i najbardziej kosztowny warunek, który musisz spełnić.

Organizator turystyki przed rozpoczęciem działalności musi przedstawić do urzędu zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającą roszczenia turystów wypadek niewypłacalności firmy na pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju oraz zwrotu wpłat dla klientów.

Wysokość zabezpieczenia finansowego, które musisz dołączyć do wniosku o wpis do rejestru zależy m.in. od:

·       zakresu terytorialnego,

·       rodzaju wykorzystywanego środka transportu

·       wysokości i terminów wpłat i przedpłat przyjmowanych od klientów

Minimalna wysokość zabezpieczenia finansowego określa specjalne rozporządzenie. Dla nowego podmiotu  organizującego imprezy do krajów poza obszarem Unii Europejskiej minimalna suma zabezpieczenia wynosi od 45.000 do nawet 250.000 euro.

Aby uzyskać zabezpieczenie finansowe koniecznym jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego (np. w formie hipoteki na nieruchomości) na kwotę udzielonej gwarancji oraz ponoszenie wysokich składek za utrzymanie gwarancji w trakcie prowadzenia działalności.

Ile czasu to wszystko zajmie?

Wszystkie te działania wymagają poświęcenia odpowiedniego czasu. Opracowanie dokumentów to od 2 do 4 tygodni w zależności od dostępności czasu prawnika. Wniosek o rejestrację zajmuje od 7 do 14 dni (wraz z obiegiem korespondencji). Uzyskanie zabezpieczenia finansowego może zająć od 3 do 6 tygodni w zależności od szybkości procedowania wniosku u konkretnego ubezpieczyciela. Łącznie cały proces zajmie od 2 do 3 miesięcy.

Zapraszamy również do naszego poradnika: JAK ZAŁOŻYĆ, PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ BIURO PODRÓŻY