W dniu 2 maja 2020 roku w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zezwala na wznowienie działalności hoteli i obiektów noclegowych od 4 maja 2020 roku. Powstało wiele kontrowersji co do tego, w jaki sposób faktycznie obiekty te mają funkcjonować i przy zachowaniu jakich reżimów sanitarnych. 

Ostatecznie hotele mogą funkcjonować z wyżywieniem ale świadczonym nie w restauracji tylko na wynos lub do pokoju. Całkowita liczba klientów nie może przekroczyć dwukrotności pokoi, a warunki sprzątania i dezynfekcji muszą być prowadzone według nowych zasad. Poniżej omawiamy najważniejsze aspekty nowych przepisów.

Usługi żywieniowe

Od środowej konferencji Premiera do publikacji ostatecznej wersji rozporządzenia pojawiło się wiele wątpliwości odnośnie zasad świadczenia usług żywieniowych w obiektach.

W opublikowanych 28 kwietnia przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytycznych dotyczących funkcjonowania hoteli, obiektów, pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce pojawił się następujący zapis:

„Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.”

Natomiast w dniu 30 kwietnia pojawił się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który zawierał zapisy sprzeczne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Sanepidu:

„Od dnia 4 maja 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne, z wyłączeniem usług polegających na podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu usługi podawania posiłków i napojów, udostępnianiu basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianiu sal konferencyjnych.” 

W ostatecznej wersji rozporządzenia opublikowanej w dniu 2 maja w Dzienniku Ustaw zapis ten został ponownie zmieniony i uzyskał następującą treść:

„Od dnia 4 maja 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. Nie dotyczy to usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności lub napojów na wynos lub ich przygotowywaniu i dostarczaniu do pokoi.” 

Wydaje się że kwestia ta zamyka na dzień dzisiejszy wątpliwości co do sposobu realizacji usług żywieniowych w hotelach i obiektach noclegowych. Nie można serwować posiłków w jadalniach i restauracjach – mogą być one dostarczane na wynos (do spożycia np. na świeżym powietrzu) lub do pokoju. Jest to dla niektórych hoteli niezwykle problematyczne ale nie uniemożliwia świadczenia usług czego początkowo bali się przedsiębiorcy. Zmianie uległy również wytyczne dla hoteli z których wykreślono wcześniejszy zapis o możliwości serwowania posiłków w restauracji z zachowaniem 2 metrów odległości pomiędzy klientami.

Jakie inne wytyczne?

W dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju możemy znaleźć też inne informacje ważne dla właścicieli hotelu. Poniżej wypis najistotniejszych kwestii wraz z komentarzem:

 • Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów  mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu.
 • Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 • Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
 • Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości  w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.

Komentarz: powyższe oznacza, że w obiekcie nie może znajdować się więcej osób niż dwukrotność liczby pokoi przy czym zapis ten nie oznacza równomiernego rozłożenia po 2 osoby na pokój. Możliwe jest np. zakwaterowanie większej ilości osób w jednym pokoju tak żeby łączna liczba była zgodna. 

 • Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 • Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych.

Komentarz: powyższe wymaga wprowadzenia ścisłej kontroli osób wchodzących do obiektu nie tylko w nocy jak to zazwyczaj się odbywa ale również w trakcie dnia.

 • Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 • Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.

Komentarz: wymaga zmiany procedur pracy personelu sprzątającego i rezygnacji ze standardu sprzątania codziennego. Sprzątanie odbywa się po zakończeniu najmu pokoju, a w trakcie tylko na życzenie klienta.

 • Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia – dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
 • Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.

Komentarz: wymaga wprowadzenia procedur dezynfekcji pokoju po opuszczeniu przez każdego klienta (na zakończenie okresu najmu)

 • Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 • Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

Komentarz: urządzenia te powinny być wymontowane lub zabezpieczone przed użyciem.

 • W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 • Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów wyłącznie z jedzeniem na wynos.

Komentarz: zapis zmieniono po opublikowaniu rozporządzenia w dniu 2 maja 2020 roku. Obecnie jest on zgodny z treścią rozporządzenia.

 • Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
 • W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

Podsumowanie

Funkcjonowanie hoteli i obiektów noclegowych w nowym reżimie sanitarnym jest niewątpliwie wyzwaniem dla właścicieli i personelu ale biorąc pod uwagę duże zainteresowanie indywidualnymi wyjazdami wśród zmęczonych kwarantanną turystów, wydaje się, że w najbliższym czasie obiekty noclegowe w Polsce mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem. 

Brak turystów zagranicznych na pewno nie zostanie skompensowany odwiedzającymi z Polski, zwłaszcza, że funkcjonowanie obiektów jest w dalszym ciągu ograniczone, niemniej jednak jest to szansa na wznowienie działalności dla wielu z nich.

Autor: Krzysztof Wilk
Radca prawny specjalizujący z się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży turystycznej (Kancelaria – Prawo Turystyczne)