W poprzednim wpisie: „Jak zostać organizatorem imprez turystycznych” wyjaśniliśmy kim jest organizator turystyki i jakie wymagania trzeba spełnić aby rozpocząć legalne prowadzenie takiej działalności. Wyjaśnienia wymaga również jakie sankcje przewiduje prawo za niedochowanie tych obowiązków?

Odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi krótko:

Nie powinieneś organizować wycieczki nie będąc organizatorem turystyki ponieważ jest to przestępstwo za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Mówi o tym art. 59 ustawy o imprezach turystycznych który penalizuje zarówno nielegalne prowadzenie działalności organizatora turystyki na własny rachunek jak i sprawowanie funkcji (członka zarządu lub rady nadzorczej) w organach spółki, stowarzyszenia lub fundacji które taką nielegalną działalność prowadzą. Przepis przewiduje w obu wypadkach karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 3.

Niezależnie od sankcji karnej przewidzianej w art. 59 ustawy o imprezach turystycznych, na podmiot prowadzący działalność z naruszeniem obowiązku uzyskania zabezpieczenia finansowego i wpisu do rejestru, może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości do 50.000 zł, która podlega ściągnięciu zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jak widać konsekwencje prowadzenia działalności bez spełnienia wymogów ustawowych są bardzo poważne i w żadnym wypadku nie można ich lekceważyć.

Musisz pamiętać, że impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (np. rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu), co oznacza, że organizacja imprez turystycznych nie dotyczy tylko wakacji do „ciepłych krajów” z wykorzystaniem lotów charterowych.

Organizacją imprezy turystycznej może być również:

– organizacja wyjazdu integracyjnego dla pracowników

– organizacja obozu sportowego (link)

– organizacja seminarium lub szkolenia wyjazdowego

– organizacja wyjazdu trekkingowego dla kilku osób.W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z połączeniem co najmniej dwóch usług turystycznych (a najczęściej tych usług jest znacznie więcej – np. zakwaterowanie, transport, przewodnictwo, wyżywienie, inne atrakcje) co prowadzi do uformowania imprezy turystycznej (nawet jeżeli turystyka nie jest głównym celem wyjazdu), a z ciebie robi organizatora turystyki. A taka działalność wymaga legalizacji pod rygorem kar przedstawionych powyżej.

Jak założyć własne biuro podróży – poradnik