Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego – jak ważna jest kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa na czas podróży. Zazwyczaj turyści przekonują się o tym momencie, gdy w trakcie zagranicznych wojaży dojdzie do wypadku bądź innego zdarzenia, wymagającego skorzystania z polisy. Osoby planujące urlop na własną rękę, stosunkowo rzadko przywiązują wagę do wykupu ubezpieczenia, w lepszej sytuacji są klienci biura podróży, którzy w cenie wycieczki mają zagwarantowaną ochronę. Jaki jest zakres takiej polisy, czy jest ona wystarczająca oraz co jeszcze można zrobić, aby spać spokojnie podczas zagranicznego wypoczynku?

Standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej przy zakupie wycieczki w biurze podróży

W ramach zakupu wycieczki poprzez biuro podróży, oprócz nabycia gwarancji dotyczących warunków pobytu w wybranej lokalizacji oraz transportu, każdy klient objęty zostaje ochroną ubezpieczeniową. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje zwykle dwa elementy ochrony, mianowicie – koszty leczenia (KL) oraz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zakres ochrony to jedna sprawa, natomiast równie istotna jest także suma gwarantowana dla danego ubezpieczenia (SU). Granice finansowej odpowiedzialności przy polisach z biura podróży – nie są zbyt wysokie, ale z reguły wystarczają na pokrycie standardowych kosztów w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Sumy ubezpieczeniowe dla KL i NNW, oferowane w pakiecie turystycznym, wynoszą zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy euro.

Co mieści się w ramach turystycznego zakresu ubezpieczeń KL i NNW?

Ubezpieczenie na wypadek kosztów leczenia, dotyczy pokrycia wydatków związanych z udzieleniem niezbędnych świadczeń medycznych za granicą. KL obejmują m. in. wydatki na leki, leczenie ambulatoryjne i hospitalizację, koszty zabiegów medycznych, transport sanitarny oraz przewóz do kraju (w tym zwłok). Jeśli chodzi o polisę NNW, to zapewnia ona odszkodowanie w sytuacji doznania uszczerbku na zdrowiu (po zakończeniu leczenia) oraz w razie śmierci.

W przypadku tego drugiego zdarzenia, uprawniony/uposażony otrzymuje 100% puli przewidzianej w ramach ubezpieczenia NNW. W momencie, kiedy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu w trakcie trwania wycieczki, ubezpieczonemu przysługuje proporcjonalne świadczenie finansowe, zgodne z tabelą procentową w OWU towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto zaznaczyć, iż oba elementy ubezpieczenia z biura, obejmują swoim zakresem również czas podróży (dojazd i powrót).

Czego nie zawiera tradycyjna polisa z biura podróży?

Koszty leczenia oraz NNW to niewątpliwie najważniejsze zakresy ubezpieczenia dla osób wypoczywających poza granicami Polski. W standardzie ubezpieczenia z biura podróży, często nie ma jednak pakietu OC, ochrony bagażu albo assistance.

Ochrona OC w życiu prywatnym jest szczególnie przydatna, gdy podróżuje się z dziećmi. Zdarza się bowiem, że przez nieuwagę, maluch może podczas wakacyjnej zabawy czy drogi na plażę – zarysować lakier zaparkowanego samochodu. W takich sytuacjach konsekwencje usunięcia szkody przejmuje na siebie ubezpieczyciel. W trakcie podróży i transportu może także przytrafić się utrata bądź zniszczenie bagażu – wówczas nieocenione jest ubezpieczenie od tego rodzaju zdarzeń. Z kolei w ramach ochrony assistance, w kryzysowych sytuacjach możemy np. skorzystać z pomocy prawnej. Tego typu okoliczności nie obejmuje zwykłe ubezpieczenie, jakie otrzymuje turysta przy zakupie zagranicznej wycieczki w biurze podróży.

Jak można rozszerzyć ubezpieczenie na czas podróży?

Mając świadomość potencjalnych zagrożeń, wynikających ze specyfiki danej wycieczki albo własnych doświadczeń, zawsze należy rozważyć rozszerzenie oferowanego w biurze podróży ubezpieczenia. Na pewno można dokonać tego we własnym zakresie – poprzez wykupienie pożądanego pakietu ochrony u dowolnego ubezpieczyciela lub rozeznać możliwość zwiększenia zakresu/limitów w towarzystwie współpracującym z biurem. W pierwszej kolejności warto zapytać o możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia w biurze podróży, ponieważ zdarza się, że za jego pośrednictwem – klient może uzyskać dużo korzystniejsze warunki. W każdym wariancie trzeba jednak liczyć się z koniecznością dopłaty za dodatkowe opcje ochrony.

Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się wszędzie, ale statystycznie – częściej przydarza się osobom, które planują aktywny rodzinny wypoczynek, sporty ekstremalne bądź decydują się na urlop zimą. Szczególnie w takich właśnie przypadkach – warto zwiększyć zakres ochrony oraz limity ubezpieczeniowe (SU), ponieważ w niektórych krajach koszty opieki medycznej bywają bardzo wysokie.

Przeczytaj również: PODRÓŻ SAMOLOTEM W DOBIE KORONAWIRUSA – JAKICH ZASAD MUSISZ PRZESTRZEGAĆ?