Globalna pandemia COVID-19 najmocniej uderzyła w tradycyjne formy biznesu, uwidaczniając ich niedoskonałości, ograniczenia i doprowadzając do paraliżu. Doświadczyły tego niemal wszystkie branże, jednak szczególnie dotkliwie ucierpiała turystyka. W znacznie mniejszym stopniu skutki koronawirusa odczuły firmy, które posiadały rozwinięte kanały dystrybucji usług/produktów, komunikacji  i informacji w internecie.

Powszechna cyfryzacja to nieuchronne zjawisko, a takie zdarzenia jak epidemia Sars-CoV-2 – jedynie potwierdzają konieczność sukcesywnej digitalizacji. Oczywiście w turystyce nie da się podróżować online, ale z pewnością można za pośrednictwem sieci usprawnić szereg procedur, komunikację, poprawić komfort obsługi i zwiększyć sprzedaż dzięki technologicznym innowacjom. Czego branża turystyczna może spodziewać się w ramach cyfrowej transformacji i czy jest to dla niej szansa na odbicie po pandemii?

E-turystyka, czyli kryzys przyspiesza to, co nieuniknione

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wkracza w coraz to nowe obszary działalności biznesowej. Fintechy zrewolucjonizowały już rynek usług bankowych, usprawniają segment ubezpieczeniowy, ale innowacje powoli pukają też do branży turystycznej. Cyfryzacja to nie tylko komfort dla klienta, ale również sposób na ograniczenie kosztów, zwiększenie skali oddziaływania informacyjnego i szansa na zdobycie nowej rzeszy odbiorców. Aby zwiększyć swoją konkurencyjność, podmioty z branży turystycznej muszą pozostawać otwarte na nowinki technologiczne, które korespondują z potrzebami i trendami społecznymi oraz pomagają poprawić efektywność finansową. Na całym świecie głośno mówi się o nowych e-rozwiązaniach dla sektora turystycznego oraz organizowane są na ten temat liczne konferencje branżowe, na których dostawcy innowacji prezentują touroperatorom swoje propozycje.

Cyfrowa transformacja branży turystycznej jako recepta na COVID-19?

Niedawno Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) przedstawiła szereg wytycznych i zaleceń, dzięki którym możliwe będzie ożywienie turystyki. Obok łagodzenia skutków zapaści gospodarczej poprzez interwencjonizm państw (dotowanie), UNWTO wskazuje też na potrzebę opracowywania protokołów bezpieczeństwa oraz wspieranie innowacji – ukierunkowanych na cyfryzację światowej turystyki. Ze swojej strony UNWTO deklaruje organizowanie specjalnych szkoleń online, m. in. na rzecz promowania wdrażania nowych technologii wspierających potrzebę zachowania dystansu społecznego w hotelach i innych obiektach turystycznych. W tym zakresie Światowa Organizacja Turystyki planuje współpracę z potentatem Google. Czas pokaże też, jaka będzie przyszłość kontrowersyjnego pilotażowego projektu, jakiemu patronowała UNWTO – aplikacji Hi+ Card, czyli cyfrowego paszportu zdrowia.

Co cyfrowy świat ma do zaoferowania turystyce?

Pomimo tego, że ponad połowa globalnej sprzedaży usług turystyczny odbywa się za pośrednictwem kanałów internetowych (w Polsce to zaledwie ok. 30 proc.), wciąż jest w tej materii wiele do zrobienia. Dalszy wzrost wykorzystania systemów rezerwacyjnych przez osoby planujące wypoczynek, dobrze wpisuje się w strategię promowania dystansu społecznego, ogranicza ryzyko związane z ewentualnym zakażeniem oraz pozwala zminimalizować koszty działalności touroperatorów oraz branżowych pośredników.

Dla poszerzenia dostępności oferty, a także zaspokojenia oczekiwań posiadaczy smartfonów, warto również tworzyć mobilne i funkcjonalne aplikacje, łączące w sobie opcje sprzedażowe, komunikacyjne oraz informacyjne. Apka umożliwiająca zdalne załatwienie dowolnej sprawy na każdym etapie procesu przed- i posprzedażowego – to niezwykle pożądane przez klientów biur podróży udogodnienie.

Nie bez znaczenia jest też konsolidacja i integracja systemów poszczególnych partnerów, których usługi składają się na utworzenie produktu o nazwie „impreza turystyczna”. Wymiana w czasie rzeczywistym na bieżąco aktualizowanych informacji o dostępności różnych usług (hotele, samoloty, wypożyczalnia samochodów, ubezpieczenia itd.) – to istotny element optymalizacji działalności w całej branży. 

Dzisiejszy klient biura podróży oczekuje bardziej spersonalizowanej oferty i to właśnie w tym obszarze – w porównaniu z innymi branżami – sektor turystyczny ma dużo do nadrobienia. Szansą na lepsze dopasowywanie ofert do indywidualnych potrzeb potencjalnego uczestnika imprezy turystycznej, są innowacyjne systemy IT oparte o tzw. analizę Big Data. Wszystkie te rozwiązania mają na celu pomoc we wkroczeniu na powrót na ścieżkę normalności w branży po pandemii, a z czasem płynny przeskok na „autostradę” dalszego rozwoju globalnej turystyki.