W wypowiedzi dla Radia Plus, Piotr Müller, rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego zapowiedział, że Rząd może wycofać się z projektu bon turystycznego 1000 +

Głównym powodem rezygnacji z projektu, jest fala krytyki płynąca ze strony branży turystycznej. Argumentem, który przemawia za zmianą formy pomocy dla sektora turystycznego, jest możliwość, że środki z bonów mogłyby trafić do podmiotów, które ucierpiały mniej lub bardziej.

W swojej wypowiedzi Rzecznik zapewnia, że sektor turystyki otrzyma wsparcia, a obecnie rozważanych jest kilka wariantów, które zapewnią bardziej celową dystrybucję środków do podmiotów, które ucierpiały najbardziej.

Czy możemy zapomnieć o bonie turystycznym?

Piotr Müller:

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby jednoznacznie to rozstrzygać, ale faktycznie pojawiają się argumenty, które pokazują, że kierowana pomoc do poszczególnych, najbardziej cierpiących segmentów gospodarki turystycznej, może być bardziej efektywna. Ta pomoc powinna trafić do tych, którzy faktycznie najbardziej ucierpieli, a nie na przykład do tych, którzy przez ten czas przeszli lepiej.

Poniżej zapis rozmowy Rzecznika Gabinetu Premiera z Redaktorem Radia Plus (fragment dotyczący bonów turystycznych)