Bon Turystyczny to z całą pewnością jeden z najgorętszych tematów branży turystycznej. Póki co, w dalszym ciągu, wokół bonów pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi, ale postaramy się nieco uporządkować ten chaos. Poniżej informacje, które zostały przekazane podczas wywiadów i konferencji prasowych przez Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz oraz wiceministra Andrzeja Gut-Mostowego dot. planowanego bonu turystycznego 1000+. Co wiemy na dzień dzisiejszy?

1. Jaki jest cel bonu turystycznego?

Celem bonu jest wsparcie turystyki krajowej. Bon nie będzie mógł być wykorzystany na zakup wyjazdu zagranicznego nawet u polskiego touroperatora.

2. Czym jest bon turystyczny?

Bon jest formą 90% dofinansowania wypoczynku z budżetu państwa. Będzie funkcjonował w formie karty prepaid. Wartość bonu to 1000 złotych, a jego ważność to 2 lata. Nie wiemy jeszcze, jak będzie funkcjonował tzw. 10% wkład własny, czy będzie to kwota pokrywana przez beneficjenta bonu (turystę) czy przedsiębiorcę przyjmującego bon (np. hotel).

3. Kto otrzyma bon turystyczny?

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, która zarabia mniej niż 5200 brutto (przeciętne wynagrodzenie), niezależnie od tego, jaki jest sumaryczny dochód na rodzinę. Osoby pracujące na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub prowadzące własną działalność gospodarczą nie będą mogły skorzystać z programu. Szacuje się, że bony otrzyma około 7 milionów Polaków

4. Kto będzie mógł przyjąć bon turystyczny?

Wybrane obiekty noclegowe w Polsce oraz wybrane biura podróży (touroperatorzy), które oferują pakiet usług krajowych (np. usługa przewodnicka, opłata wstępu do muzeum, opłata wstępu do galerii). Warunkiem koniecznym będzie posiadanie terminala płatniczego, który obsłuży kartę prepaid. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób będzie odbywała się „kwalifikacja” usług i ich wykonawców do objęcia programem. 

5. Kiedy ruszy program?

Rząd chciałby uruchomić program jeszcze przed wakacjami.

6. Jaki będzie koszt programu?

Aktualnie szacowany koszt to około 7 miliardów złotych.

7. Kto będzie realizował program?

Programem będzie zarządzać Polska Organizacja Turystyczna.

Bony turystyczne mogą przyczynić się do wzrostu popularności turystyki w Polsce oraz akcji #WspieramPolskaTurystyke.
Na bieżąco śledzimy wszystkie informacje, o których będziemy informować w kolejnych artykułach.

AKTUALNOŚCI: